civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHDHA:2017:2668 Gerechtshof Den Haag, 13-09-2017, 200.219.664/02
  Schorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring. In eerste aanleg geen draagkrachtverweer gevoerd, wel in het schorsingsverzoek. Dat speelt een rol in de belangenafweging. Gebrek aan draagkracht.
 2. ECLI:NL:RBMNE:2017:4511 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017, C/16/416665 / HA ZA 16-412
  Schadestaatprocedure. Eisen te stellen aan de schadestaat. Bewijsrecht: een onderzoek dat niet voldoende is om als bewijs te dienen, kan wel voldoende zijn voor een gemotiveerde betwisting.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2017:8880 Rechtbank Limburg, 13-09-2017, 6079955 CV EXPL 17-5180
  De (rechts)gevolgen van het terugdraaien van een transactie tussen handelaren over een tweedehands Toyota personenwagen, waarbij niet alles naar wens verliep.
 4. ECLI:NL:RBLIM:2017:6746 Rechtbank Limburg, 12-07-2017, C/03/237108 / KG ZA 17-322
  Opheffing executoriaal derdenbeslag. Vraag of beslagene een regeling ter zake kinderalimentatie is nagekomen. Beroep op artikel 1:408 lid 1 BW. Kortgedingrechter oordeelt dat beslagene niet eigenmachtig mag bepalen dat hij geen kinderalimentatie verschuldigd is en voorts dat beslagene niet heeft voldaan aan voorwaarden voor kwijtschelding alimentatieverplichting.
 5. ECLI:NL:RBROT:2017:7089 Rechtbank Rotterdam, 12-09-2017, 533433 / HA RK 17-772
  Wrakingsverzoek afgewezen. Uit het vonnis blijkt dat de rechter over onvoldoende informatie beschikt om tot een beslissing te kunnen komen. Dat de rechter nadere inlichtingen vraagt over de gronden van de vordering (die de wederpartij in de procedure reeds twee keer heeft gewijzigd), brengt niet mee dat de rechter hiermee buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden. Het enkele feit dat de r...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht