civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHDHA:2018:5 Gerechtshof Den Haag, 16-01-2018, 200.213.941
  voorlopig deskundigenbericht, cassatieadvocaat als deskundige, kansschade
 2. ECLI:NL:RBROT:2017:10332 Rechtbank Rotterdam, 11-12-2017, 540227 / HA RK 17-1147
  Wrakingsverzoek afgewezen. Hetgeen de advocaat van verzoeker eerst ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het wrakingsverzoek aan het verzoek ten grondslag heeft gelegd wordt buiten beschouwing gelaten, omdat dit niet als wrakingsgrond is opgegeven zodra dit aan verzoeker bekend werd als bedoeld in artikel 37 lid 1 Rv. Geen onbegrijpelijke beslissing van de rechter om eerst de proce...
 3. ECLI:NL:RBROT:2017:10328 Rechtbank Rotterdam, 21-12-2017, 539480 / HA RK 17-1092
  Wrakingsverzoek afgewezen. Geen blijk van vooringenomenheid in het door de rechter aan verzoeker voorhouden - gezien de achtergrond van de zaak - dat zij zich zou baseren op op de verslaglegging van Jeugdbescherming West. Evenmin grond voor partijdigheid in de wijze van bevragen door de rechter van verzoeker en de vrouw ter zitting.
 4. ECLI:NL:RBROT:2017:10327 Rechtbank Rotterdam, 07-12-2017, 537833 / HA RK 17-1002
  Wrakingsverzoek afgewezen. De rechter heeft aangevoerd dat verzoekster kort voor de zitting van 24 oktober 2017 heeft verzocht om uitstel van de zitting, welk verzoek door de rechter niet is ingewilligd. Kort gezegd komt het er op neer dat duidelijk is dat de rechter alle betrokkenen in de gelegenheid heeft willen stellen om hun standpunten naar voren te brengen op het verzoek tot instelling va...
 5. ECLI:NL:RBROT:2017:10326 Rechtbank Rotterdam, 14-11-2017, 537066 / HA RK 17-935
  Verzoekers niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Het zwaartepunt van het verzoek tot wraking is gelegen in hetgeen ter zitting van 18 juli 2017 door de rechter is gezegd en door de heer [naam] is verklaard. Dit is weergegeven in het proces-verbaal van de zitting dat op 3 augustus 2017 door verzoekers is ontvangen. Dezelfde verklaring van de heer [naam] is tevens gebruikt in de beschikking v...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht