civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBLIM:2017:11448 Rechtbank Limburg, 22-11-2017, Zaaknummer 6155832 CV EXPL 17-5722
  (Buiten)Gerechtelijke incasso van vordering ziektekostenverzekeraar stuit af op pas na dagvaarding bekendgemaakte betalingsregeling. Partijen verschillen van opvatting over de inhoud van die regeling en de wijze van nakoming, maar eisende partij faalt in het leveren van bewijs ten aanzien van haar lezing van de gang van zaken. Bewijsaanbod verder niet specifiek genoeg geoordeeld. Negeren van ar...
 2. ECLI:NL:GHDHA:2017:3010 Gerechtshof Den Haag, 31-10-2017, 200.217.161/01
  Huurder veroorzaakt met tussenpozen overlast voor omwonenden. Voldoende om in kort geding ontruiming te gelasten? Spoedeisend belang?
 3. ECLI:NL:GHSHE:2017:4821 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-11-2017, 200.221.315_01
  Niet-ontvankelijk
 4. ECLI:NL:GHSHE:2017:4813 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 09-11-2017, 200.209.894_01
  niet-ontvankelijk
 5. ECLI:NL:RBDHA:2017:13408 Rechtbank Den Haag, 17-11-2017, C-09-541491-KG ZA 17-1361
  Kort geding. Executiegeschil. Een veroordelend vonnis jegens een persoon, die optreedt als bewindvoerder van zijn zoon, kan niet worden geëxecuteerd jegens de bewindvoerder persoonlijk.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht