civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBLIM:2018:4264 Rechtbank Limburg, 03-05-2018, C/03/249206 / KG ZA 18-230
  Autoverkoper probeert ten onrechte terugbetalingsverplichting van koopprijs, voortvloeiende uit ongedaanmakingsverbintenis van een koopovereenkomst, te verrekenen met door hem nog te betalen koopprijs van andere auto. Anders dan eiser stelt, heeft gedaagde aan zijn verplichting voldaan om de eigendom van een auto te verschaffen, nu eiser naar toepasselijk Duits recht de eigendom heeft verkregen...
 2. ECLI:NL:RBLIM:2018:4342 Rechtbank Limburg, 04-05-2018, C/03/249149 / KG ZA 18-226
  Geen beroep op opschorting, geen opeisbare vordering.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2018:4386 Rechtbank Limburg, 08-05-2018, C/03/248551 / KG ZA 18-192
  Verzoek tot opheffing, opschorting en/of vermindering van verbeurde dwangsommen op grond van art. 611d Rv. Geen sprake van onmogelijkheid om aan hoofdveroordeling te voldoen.
 4. ECLI:NL:RBLIM:2018:4388 Rechtbank Limburg, 08-05-2018, C/03/249186 KG ZA 18/229
  Rechtbank onbevoegd in vordering in kort geding ter zake van het niet-betalen van een voorschot op grond van de Participatiewet. Voorliggende voorziening aanwezig (voorzitter van gedeputeerde staten), en gesloten systeem van rechtsmiddelen sluit het treffen van een voorziening door de civiele rechter uit.
 5. ECLI:NL:GHDHA:2018:1189 Gerechtshof Den Haag, 30-01-2018, 200.209.211/01
  Kort geding. Vordering tot schorsing van een vonnis afgewezen. In hoger beroep verzoekt appellant om royement. Beoordeling van het verzoek van de vrouw om een proceskostenveroordeling. Bekrachtiging van de afwijzing.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht