civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBMNE:2018:3670 Rechtbank Midden-Nederland, 08-08-2018, C/16/455825 / HA ZA 18-28
  Schadestaatprocedure. Stelplicht.
 2. ECLI:NL:RBLIM:2018:7014 Rechtbank Limburg, 20-07-2018, 6966279 CV EXPL 18-3451
  Kort geding. Wedertewerkstelling. Rectificatie intern bericht. Gezamenlijk behandeld met ontbindingsverzoek werkgever. Bij de motivering van het oordeel in dit kort geding kan op veel punten worden volstaan met een verwijzing naar de beschikking die is gegeven in de verzoekschriftprocedure tussen partijen.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2018:6962 Rechtbank Limburg, 19-07-2018, C/03/250946 / KG ZA 18-296
  art. 705 lid 2 Rv Vordering tot opheffing conservatoir beslag afgewezen.
 4. ECLI:NL:RBROT:2018:6721 Rechtbank Rotterdam, 08-08-2018, 556300 / HA RK 18-924
  Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Bij vonnis van 15 juni 2018 heeft de rechter in de bodemzaak vonnis gewezen. Dat vonnis is een eindbeslissing. Het wrakingsverzoek is op 1 augustuss 2018 en derhalve na de uitspraak van voormeld vonnis ingediend.
 5. ECLI:NL:RBROT:2018:6719 Rechtbank Rotterdam, 07-08-2018, 556257 / HA RK 18-919
  Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Op 19 juli 2018 heeft de rechter in de bodemzaak vonnis gewezen. Dat vonnis is een eindbeslissing. Het wrakingsverzoek is op 26 juli 2018 en derhalve na de uitspraak van voormeld vonnis ingediend.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht