civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBDHA:2017:15624 Rechtbank Den Haag, 06-12-2017, C/09/535882 / HA ZA 17-735
  Zekerheidsincident. Intellectuele Eigendom.
 2. ECLI:NL:RBDHA:2018:5 Rechtbank Den Haag, 10-01-2018, C/09/327827 / HA ZA 09-89
  Kwekersrecht. Eindvonnis na bewijsopdracht in tussenvonnis van 14 maart 2012. Rechthebbende is niet in de bewijsopdracht geslaagd. Inbreuk op kwekersrecht staat niet vast. Afwijzing van vorderingen, in conventie en in reconventie.
 3. ECLI:NL:RBDHA:2018:93 Rechtbank Den Haag, 05-01-2018, C/09/542783 / KG ZA 17-1444
  Kort geding, intellectueel-eigendomsrecht, octrooi. Executiegeschil in verband met overdracht octrooien.
 4. ECLI:NL:RBDHA:2018:4 Rechtbank Den Haag, 03-01-2018, C/09/506062 / HA ZA 16-232
  Intellectueel eigendomsrecht. Goederen met T1 status. Geen ex nunc toepassing van art. 9 lid 4 UMVo en geen anticipatie op art. 10 lid 4 Merkenrichtlijn 2015. Staat niet vast dat partij noodzakelijkerwijs in de Unie in de handel zal worden gebracht.
 5. ECLI:NL:RBDHA:2017:15591 Rechtbank Den Haag, 20-12-2017, C/09/514889 / HA ZA 16-838
  Merkinbreuk - Namaak Chanel-tassen - Cumulatieve vordering schadevergoeding en winstafdracht - Inschakeling gediplomeerde administrateur bij opgave
 6. ECLI:NL:RBDHA:2018:9 Rechtbank Den Haag, 03-01-2018, C/09/454667 / HA ZA 13-1291
  en inzake C/09/466730 / HA ZA 14-632, C/09/466731 / HA ZA 14-633, C/09/481255 / HA ZA 15-86, C/09/486219 / HA ZA 15-420, C/09/486699 / HA ZA 15-457 en C/09/492670 / HA ZA 15-832. Hoofdzaak en vrijwaringen parallel-import of counterfeit schoenen. Uitputting? Bewijslast uitputting bij gedaagden hoofdzaak, is niet aan voldaan.Vrijwaringen op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad. Bewijsopd...
 7. ECLI:NL:GHDHA:2015:2925 Gerechtshof Den Haag, 30-06-2015, 200.154.677/01
  Intellectuele eigendom; auteursrecht. Fotostock-zaak. Proceskostenveroordeling.
 8. ECLI:NL:RBDHA:2017:15395 Rechtbank Den Haag, 27-12-2017, C/09/525864 / HA ZA 17-102
  Octrooirecht
 9. ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 Rechtbank Noord-Nederland, 08-12-2017, C/18/179785 / KG ZA 17-257
  Het gebruik van een beschrijvende aanduiding als handelsnaam en domeinnaam, ook als deze verwarringwekkend is, is alleen onrechtmatig als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen (vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016,79; en Hof Den Haag van 19 september 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:2622) De door gedaagde gebruikte aanduiding webcam-sex is verwarringwekkend maar eis...
 10. ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 Rechtbank Den Haag, 13-12-2017, C/09/486231 / HA ZA 15-424
  en inzake C.09-484865-HA ZA 15-329 Eames DSW stoel - auteursrechtelijke bescherming? - Unieverdrag - Duurrichtlijn - uitleg artikel 2 lid 7 Berner Conventie - concrete of abstracte toets - slaafse nabootsing? - opheffen beslag - proceskosten kort geding als schade in bodemprocedure?
 11. ECLI:NL:RBDHA:2017:14319 Rechtbank Den Haag, 05-12-2017, C-09-543070-KG ZA 17-1462
  Intellectuele eigendom. Drie kort gedingzaken. en inzake rolnummer C/09/543072 / KG ZA 17-1464 en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/543074 / KG ZA 17-1465 Provisioneel inbreukverbod en inbreukverbod met nevenvorderingen in de hoofdzaken in de kort gedingen gevorderd. Provisionele verboden afgewezen. Aanhouding in de hoofdzaken in de kort gedingen
 12. ECLI:NL:RBDHA:2017:14311 Rechtbank Den Haag, 01-11-2017, C/09/534958 / HA ZA 17-671
  Intellectuele eigendom. Incident tot aanhouding i.v.m. Amsterdamse bodemprocedure waarin dezelfde feiten en rechtsvragen aan de orde zijn. Aanhouding op zich aan de orde maar vanwege proceseconomische gronden afgewezen. Comparitie op langere termijn bepaald.
 13. ECLI:NL:RBDHA:2017:13694 Rechtbank Den Haag, 22-11-2017, C/09/525329 / HA ZA 17-71
  proceskosten; inbreuk niet betwist; kosten slechts deels conform indicatietarief; na uitbrengen dagvaarding zag procedure uitsluitend op bepalen hoogte proceskosten; derhalve vanaf dat moment niet langer een procedure tot handhaving intellectuele eigendom; gelet op specifieke omstandigheden (reëel aanbod betaling kosten gedaagde en weigering eiseres daarover in overleg te treden) zijn de kosten...
 14. ECLI:NL:RBDHA:2017:14285 Rechtbank Den Haag, 06-12-2017, C/09/520170 / HA ZA 16-1182
  Intellectuele Eigendom. Inbreuk op Uniemerken en auteursrecht. Schade deels begroot, deels verwezen naar schadestaat.
 15. ECLI:NL:RBDHA:2017:13715 Rechtbank Den Haag, 29-11-2017, C/09/527996 / HA ZA 17-253
  Intellectuele Eigendom. Tussenvonnis. Octrooizaak. Conventie inbreuk, reconventie vernietiging. Schorsing totdat beslissing in andere procedure dat octrooi nietig is, kracht van gewijsde heeft (ivm erga omnes-werking).
 16. ECLI:NL:RBDHA:2017:13386 Rechtbank Den Haag, 15-11-2017, C/09/494942 / HA ZA 15-968
  Behang)dessin gebruikt in reclamecampagne modebedrijf - Bevoegdheid beperkt tot Nederland - Auteursrecht - Modelrecht - Toestemming - Schadevergoeding voor in Nederland veroorzaakte schade
 17. ECLI:NL:RBMNE:2017:5651 Rechtbank Midden-Nederland, 15-11-2017, C/16/426161 / HA ZA 16-828
  Merk "Domica" maakt geen inbreuk op het merk "Domicilie". Gelet op de beperkte kennis van het Latijn in Nederland zal de Latijnse herkomst van het onderdeel "domi" van beide merken (dat “thuis” betekent) het publiek ontgaan. Volgens gedaagde betekent “domica” huis of tempel, maar dat heeft de rechtbank na onderzoek niet kunnen vaststellen; het enige dat hierover gevonden kon worden is een verb...
 18. ECLI:NL:RBDHA:2017:13293 Rechtbank Den Haag, 16-11-2017, C/09/538044 / KG ZA 17-1125
  Kort geding, merkenrecht (Beneluxmerk) en auteursrecht. Label op coin pocket van spijkerbroeken. Naar voorlopig oordeel maakt het op de coin pocket aangebrachte label van Calvin Klein geen inbreuk op merk- of auteursrechten ter zake van de coin pocket strip van Diesel.
 19. ECLI:NL:RBMNE:2017:5481 Rechtbank Midden-Nederland, 03-11-2017, C/16/446665 / KG ZA 17-700
  Inbreuk handelsnaamrecht
 20. ECLI:NL:RBDHA:2017:13109 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, C/09/537899 / KG ZA 17-1117
  Kort geding. Inbreuk op octrooirecht op sfeerhaarden. Spoedeisend belang, ondanks onthoudingsverklaring. Beschermingsomvang conclusies. Ambtshalve matiging 1019h Rv proceskosten.
 21. ECLI:NL:RBDHA:2017:13013 Rechtbank Den Haag, 10-11-2017, C/09/537520 / KG ZA 17-1096
  Samenvatting: Auteursrecht op kledingontwerpen. Geen auteursrecht op basis van artikel 8 Auteurswet of artikel 3.29 BVIE.
 22. ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 Rechtbank Den Haag, 08-11-2017, C/09/512851 / HA ZA 16-714
  Bodemprocedure over drie-strepenmerk Adidas, volgend op kortgedingprocedure uit 1997 waarin tot aan de HR is geprocedeerd. Oordeel dat dit merk groot onderscheidend vermogen heeft en het door H&M gebruikte 2-strepenteken zorgt voor verwarringsgevaar. Stakingsbevel toegewezen op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.
 23. ECLI:NL:RBDHA:2017:12687 Rechtbank Den Haag, 08-11-2017, C/09/508112 / HA ZA 16-349
  Intellectuele Eigendom. Uniemerk. Oneerlijke Handelspraktijken. Bestuurdersaansprakelijkheid. Verbod jegens gelieerde vennootschappen wegens reële dreiging voortzetting onrechtmatig handelen. Onttrekking van partij voldoet niet aan voorgeschreven vormen.
 24. ECLI:NL:RBDHA:2017:10837 Rechtbank Den Haag, 20-09-2017, C/09/521401 / HA ZA 16-1270
  Intellectuele Eigendom. Octrooirecht. Octrooihouder kan geen beroep doen op ingeroepen prioriteit. Nederlandse deel Europees octrooi vernietigd wegens ontbreken inventiviteit.
 25. ECLI:NL:RBDHA:2017:12344 Rechtbank Den Haag, 01-11-2017, C/09/539123 / HA ZA 17-949
  Intellectuele eigendom. Verstek. Vervallenverklaring recht van gedaagde op internationale merkregistratie van woordmerk SPIRIT, voor zover betrekking hebbend op de Benelux, en doorhaling in Benelux merkenregister.
 26. ECLI:NL:RBDHA:2017:12578 Rechtbank Den Haag, 27-10-2017, C/09/540216 / KG ZA 17-1286
  Executiegeschil. Uitleg reikwijdte exhibitiebevel.
 27. ECLI:NL:GHSHE:2016:2614 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28-06-2016, 200.121.791_01
  woord- en beeldmerk zie voorts: ECLI:NL:GHSHE:2014:2154 ECLI:NL:GHSHE:2016:846
 28. ECLI:NL:GHSHE:2014:2154 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15-07-2014, HD 200.121.791_01
  woord- en beeldmerk zie voorts ECLI:NL:GHSHE:2016:846 ECLI:NL:GHSHE:2016:2614
 29. ECLI:NL:GHSHE:2016:846 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 08-03-2016, 200.121.791_01
  woord- en beeldmerk zie voorts: ECLI:NL:GHSHE:2014:2154 ECLI:NL:GHSHE:2016:2614
 30. ECLI:NL:RBDHA:2017:12046 Rechtbank Den Haag, 24-10-2017, C/09/537158 / KG ZA 17-1072
  Octrooizaak. Beschermingsomvang. Pemetrexed.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht