civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBDHA:2018:5809 Rechtbank Den Haag, 15-05-2018, C/09/548434 / KG ZA 18-176
  Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Bevoegdheid. Vordering: gedaagde dient brief aan EOB te sturen met verzoek tot opheffing van de schorsing van de verleningsprocedure. Artikel 6 aanhef en onder e Rv (jo artikel 13 Rv). Voorzieningenrechter is niet bevoegd van de vordering kennis te nemen. Geen (dreigende) schade in Nederland. Overigens ontbreekt de vereiste nauwe band tussen de...
 2. ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 Rechtbank Midden-Nederland, 25-04-2018, C/16/454617 / KG ZA 18-71
  Het “Staffing it”-merk maakt inbreuk op het oudere merk “IT-Staffing” ogv art. 2.20 lid 1 sub b BVIE. De handelsnaam, de domeinnaam en het LinkedIn account waarin de woorden “Staffing it” voorkomen, maken in breuk op het “IT-Staffing”-merk ogv sub d.
 3. ECLI:NL:RBDHA:2018:4810 Rechtbank Den Haag, 25-04-2018, C/09/505580 / HA ZA 16-200
  Octrooizaak over inkjet cartidges. Vele verweren. Inbreuk aangenomen op het octrooi van Hewlett Packard.
 4. ECLI:NL:RBDHA:2018:4591 Rechtbank Den Haag, 11-04-2018, C-09-508183-HA ZA 16-362
  Intellectuele eigendom. Vernietiging Ned. deel Europees octrooi. Gedaagde wil afstand doen van het Nederlandse deel, maar dat is niet mogelijk i.v.m. de onderhavige procedure. Nu gedaagde geen verweer voert tegen vernietiging Ned. deel wordt dit deel van het Europees octrooi vernietigd. Nevenvorderingen afgewezen (onvoldoende onderbouwd). Geen sprake van rauwelijks dagvaarden. Gedaagde is de in...
 5. ECLI:NL:RBDHA:2018:4200 Rechtbank Den Haag, 11-04-2018, C/09/512753 / HA ZA 16-705
  en in de zaak C/09/524008/HA ZA 16-1423. Intellectueel eigendom. Merkenrecht. Vrijwaring. Eiswijziging na verstekverlening. Ontbonden vennootschap. Aanwezigheid baten? Geen heropening vereffening.
 6. ECLI:NL:RBDHA:2018:4361 Rechtbank Den Haag, 18-04-2018, C/09/530712 / HA ZA 17-415
  Geen auteursrechtinbreuk of onrechtmatig handelen door Gemeente Leiden aangenomen met betrekking tot onderhandse aanbesteding voor ontwerp van beeldtaal Leidse singelpark
 7. ECLI:NL:RBDHA:2018:4422 Rechtbank Den Haag, 18-04-2018, C/09/518528 / HA ZA 16-1091
  Intellectuele eigendom. Samenwerking. Licentieovereenkomst (PLA) en Serviceovereenkomst (FSA). Licentienemer heeft FSA (waarin exclusieve leverantie CLIPS-peptides ten gunste van octrooihouder was opgenomen) opgezegd conform opzeggingsbepaling. Vervolgens heeft octrooihouder PLA beëindigd wegens wanprestatie licentienemer. In geschil is of beëindiging PLA terecht is. Uitleg artikel 3.2 PLA waar...
 8. ECLI:NL:RBDHA:2018:4127 Rechtbank Den Haag, 11-04-2018, C/09/533643 / HA ZA 17-599
  en inzake HA ZA 17-651. Octrooirecht. Octrooien niet inventief. Vakman zou op zoek gaan naar formulering waarvan hij weet dat klinische tests goede resultaten gaven, zou tweede document vinden en met redelijke verwachting van succes formulering daar genoemd testen.
 9. ECLI:NL:GHDHA:2018:624 Gerechtshof Den Haag, 10-04-2018, 200.217.368/01
  Intellectuele eigendom. Incident zekerheidstelling en incident voeging. Proceskosten in deze incidenten; Indicatietarieven in IE-zaken Gerechtshoven 2017.
 10. ECLI:NL:GHDHA:2017:4156 Gerechtshof Den Haag, 14-11-2017, 200.199.534/01
  IE, octrooirecht, executiegeschil. Na algemeen inbreukverbod aan octrooihouder voorleggen van varianten; op grond van artikel 6:2 door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding tussen pp.
 11. ECLI:NL:RBDHA:2018:3857 Rechtbank Den Haag, 04-04-2018, C/09/516970 / HA ZA 16-1000
  Intellectuele eigendom. Vernietiging Ned. deel Europees octrooi. Na uitbrengen dagvaarding maar voor de eerste rolzitting heeft octrooihoudster afstand gedaan van Ned. deel van het octrooi. Eiseres geen belang meer bij hoofdvordering. Gedaagde wel de in het ongelijk gestelde partij. Proceskosten tot aanbrengen procedure o.b.v. artikel 1019h Rv. Voor wat betreft het resterende geschilpunt over d...
 12. ECLI:NL:GHDHA:2018:270 Gerechtshof Den Haag, 13-02-2018, 200.208.320/01
  Intellectueel eigendomsrecht; kwekersrecht; kort geding; spoedeisend belang
 13. ECLI:NL:RBDHA:2018:3076 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C/09/527162 / HA ZA 17-184
  Intellectuele Eigendom. Vrijwaring. Unie- en Beneluxmerken. Twee gedaagden mogen andere gedaagden en elkaar in vrijwaring oproepen. Vrijwaring ook deels afgewezen.
 14. ECLI:NL:RBDHA:2018:3456 Rechtbank Den Haag, 28-03-2018, C-09-543070-KG ZA 17-1462
  en inzake C/09/543072 / KG ZA 17-1464 en C/09/543074 / KG ZA 17-1465 Intellectuele eigendom. Drie kort gedingzaken. Aangehouden hoofdzaken. Verbodvorderingen o.b.v. octrooi m.b.t. tadalafil. In bodemprocedure is octrooi vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Vorderingen hoofdzaken in kort geding daarom afgewezen.
 15. ECLI:NL:RBDHA:2018:3212 Rechtbank Den Haag, 28-03-2018, C/09/498759 / HA ZA 15-1217
  Spijkerbroek (Bare Metal Jeans - PME Legend) - Auteursrecht - Niet-ingeschreven Modelrecht - Inbreuk? - Slaafse nabootsing?
 16. ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 Rechtbank Den Haag, 28-03-2018, C/09/492558 / HA ZA 15-827
  Intellectueel eigendomsrecht. Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn. Uitleg distributie. Distributierecht uitgeput?
 17. ECLI:NL:RBDHA:2018:3074 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C/09/511931 / HA ZA 16-625
  Merkenrecht, Beneluxmerk, nietigverklaring ogv art. 2.28 lid 1 sub b BVIE, onderscheidend vermogen, teken dat geschikt is om te dienen als oppervlaktepatroon op de waren waarvoor het als merk is ingeschreven, maatstaf, uitvoerbaar bij voorraad?
 18. ECLI:NL:RBDHA:2018:2668 Rechtbank Den Haag, 14-03-2018, C/09/532013 / HA ZA 17-488
  Intellectuele Eigendom. Octrooirecht.. VRO-bodemzaak. EP 1 173 181. Phosphodiesterase-remmers voor de behandeling van seksuele (erectiele) disfuncties. Uitvinding behelst vanuit Daugan niet meer dan enkele niet-inventieve stappen. One-way-street.
 19. ECLI:NL:RBDHA:2018:2643 Rechtbank Den Haag, 07-03-2018, C/09/545561 / KG ZA 18-2
  Kort geding, intellectueel-eigendomsrecht, merkenrecht, Beneluxmerk. Merkinbreukverbod toegewezen. Vordering tot overdracht Facebookaccount afgewezen.
 20. ECLI:NL:RBDHA:2018:1977 Rechtbank Den Haag, 21-02-2018, C/09/518934 / HA ZA 16-1108
  Tussenvonnis. Gedeeltelijke afstand octrooi na pleidooi. Uitleg werkwijzeconclusies. Nieuwheid en openbaar voorgebruik voortbrengselconclusies. Reconventie: ander octrooi van zelfde octrooihouder (materiële partij) is nieuw en inventief, geen vernietiging
 21. ECLI:NL:RBDHA:2018:2042 Rechtbank Den Haag, 21-02-2018, C/09/510270 / HA ZA 16-514
  Merkenrecht, inbreuk, decoderen verpakkingen en ongeoorloofde parallelimport, bewijsbeslag, hoofdzaak gecombineerd met incidentele vordering tot inzage ex art. 843a Rv, inbreuk voldoende aannemelijk? waardering reeds voorhanden bewijs, stelplicht.
 22. ECLI:NL:RBDHA:2018:2284 Rechtbank Den Haag, 27-02-2018, C/09/545302 / KG ZA 17-1636
  Intellectuele eigendom. Octrooirecht. Kort geding. Bevoegdheid. Opeising mede-eigendom Europeese octrooiaanvrage bij Duitse rechter. Schorsing verleningsprocedure Europees octrooibureau. Artikel 6 aanhef en onder e Rv. Nederlandse rechter niet bevoegd.
 23. ECLI:NL:RBDHA:2018:2104 Rechtbank Den Haag, 28-02-2018, C/09/543591 / HA ZA 17-1209
  Bevoegdheidsincident. Art. 4.6 BVIE. In omstandigheden van dit geval geen grond voor aanvullende werking van regels van ongeschreven internationaal privaatrecht of 107 Rv over samenhang bij meer gedaagden, in afwijking van hoofdregel (forum rei).
 24. ECLI:NL:RBDHA:2018:1704 Rechtbank Den Haag, 21-02-2018, C/09/517753 / HA ZA 16-1056
  Intellectuele eigendom. Octrooirecht. VRO-procedure. EP 2 055 313. Gebruik van antilichaam rituximab voor behandeling van chronische lymfocytische leukemie. Rechtbank vernietigt het Nederlandse deel van het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit.
 25. ECLI:NL:RBDHA:2018:1228 Rechtbank Den Haag, 05-02-2018, 6001547
  inbreuk auteursrecht, begroting schadevergoeding
 26. ECLI:NL:RBDHA:2018:1227 Rechtbank Den Haag, 05-02-2018, 6963190
  inbreuk auteursrecht, begroting schadevergoeding
 27. ECLI:NL:GHDHA:2018:272 Gerechtshof Den Haag, 20-02-2018, 200.192.004/01
  Intellectuele eigendom; modelrecht, auteursrecht en slaafse nabootsing. Vraag of tafelgashaard inbreuk maakt.
 28. ECLI:NL:RBDHA:2018:1661 Rechtbank Den Haag, 14-02-2018, C/09/533108 / HA ZA 17-562
  Vorderingen wegens inbreuk op Gemeenschapsmodel en Auteursrecht, techniekexceptie art. 8 GModVo, reconventionele vordering tot nietigverklaring, samenloop met reeds aanhangige procedure bij EUIPO, schorsing gehele procedure ex art. 91 lid 1 GModVo,
 29. ECLI:NL:RBDHA:2018:1659 Rechtbank Den Haag, 14-02-2018, C/09/522854 / HA ZA 16-1349
  auteursrecht op computerprogramma, inbreng in vennootschap onder firma, vereiste van levering, akte als bedoeld in artikel 2 Auteurswet, bewijsopdracht, boetebeding, schadevergoeding naast verbeurde boete?
 30. ECLI:NL:RBDHA:2017:16306 Rechtbank Den Haag, 06-12-2017, C-09-527162-HA ZA 17-184
  Bevoegdheidsincident, intellectuele eigendomszaak, merkenrecht, Uniemerk, Beneluxmerk, onrechtmatige daad, opgeworpen door in België woonachtige gedaagde. Artikel 8 aanhef en onder 1 EEX-Vo. De rechtbank verklaart zich deels bevoegd en deels onbevoegd.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht