civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBMNE:2018:887 Rechtbank Midden-Nederland, 14-03-2018, C/16/406213 / HA ZA 15-1017
  Vervolg op ECLI:NL:RBMNE:2017:2717. Bewijswaardering. Bewijs gedeeltelijk geleverd. Uitlaten partijen over vervolg.
 2. ECLI:NL:GHAMS:2018:435 Gerechtshof Amsterdam, 08-02-2018, 200.225.487/01 OK
  OK. WOR-zaak. Medezeggenschap. In het bestreden besluit is de beweegreden, die tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gekomen, niet genoemd waardoor de ondernemingsraad daarop geen reactie heeft kunnen geven. Evenmin is afdoende ingegaan op de berekening die de ondernemingsraad heeft gemaakt. De toelichting in het bestreden besluit is dermate gebrekkig dat dit leidt tot de conclusie da...
 3. ECLI:NL:GHAMS:2018:779 Gerechtshof Amsterdam, 09-03-2018, 200.221.622/01 OK
  OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 4. ECLI:NL:GHAMS:2018:725 Gerechtshof Amsterdam, 01-03-2018, 200.225.559/01 OK
  OK; Enquête; Geen gegronde redenen voor twijfel; afwijzing verzoek; art. 2:345, 349a lid 2, 350 lid 1 BW
 5. ECLI:NL:GHAMS:2018:646 Gerechtshof Amsterdam, 28-02-2018, 200.174.577/01 OK
  OK; enquêterecht; deponering onderzoeksverslag
 6. ECLI:NL:GHAMS:2018:562 Gerechtshof Amsterdam, 16-02-2018, 200.224.257/01 OK
  OK; Enquête; onderzoek bevolen; bestuurder benoemd bij wijze van onmiddellijke voorziening; art. 2:349a lid 2, 350 lid 1 BW.
 7. ECLI:NL:GHAMS:2018:583 Gerechtshof Amsterdam, 23-02-2018, 200.224.907/01 OK
  OK. Enquête. Verzoek tot het gelasten van een onderzoek en treffen van onmiddellijke voorzieningen afgewezen.
 8. ECLI:NL:GHAMS:2018:644 Gerechtshof Amsterdam, 20-02-2018, 200.228.909/01
  OK. Uitkoopprocedure. Vordering toegewezen.
 9. ECLI:NL:GHAMS:2018:603 Gerechtshof Amsterdam, 23-02-2018, 200.218.367/01 OK
  Beëindiging van het onderzoek en de getroffen onmiddellijke voorziening
 10. ECLI:NL:GHAMS:2018:581 Gerechtshof Amsterdam, 20-02-2018, 200.216.631/01 OK
  OK; enquêterecht; het bevolen onderzoek wordt beëindigd; de vergoeding van de onderzoeker wordt bepaald
 11. ECLI:NL:GHAMS:2018:582 Gerechtshof Amsterdam, 22-02-2018, 200.224.257/01 OK
  OK; Enquête; aanwijzing bestuurder; artikel 2:349a lid 2 BW.
 12. ECLI:NL:GHAMS:2018:541 Gerechtshof Amsterdam, 02-02-2018, 200.231.076/01 OK
  OK; Enquête; aanwijzing bestuurder; art. 2:349a lid 3 BW
 13. ECLI:NL:RBLIM:2018:2075 Rechtbank Limburg, 07-03-2018, C/03/236139 / HA ZA 17-293
  Pensioen in eigen beheer. Pensioenuitkering voormalige dga kwalificeert niet als loon in de zin van artikel 40 Faillissementswet.
 14. ECLI:NL:GHAMS:2018:451 Gerechtshof Amsterdam, 23-01-2018, 200.215.784/01 OK en 200.215.784/02 OK
  De Ondernemingskamer constateert dat zich in de periode vanaf 1 januari 2011 tot 5 januari 2016 (de datum van de eerste beschikking van de Ondernemingskamer) wanbeleid van DEM heeft voorgedaan ten aanzien van het emissiebesluit van 16 januari 2012 en de daarop gevolgde uitgifte van aandelen aan JKS en het niet openbaar maken van de jaarrekeningen van DEM, een en ander als overwogen onder 5.11 e...
 15. ECLI:NL:GHAMS:2018:450 Gerechtshof Amsterdam, 23-01-2018, 200.217.761/01 OK en 200.218.712/01 OK
  De Ondernemingskamer schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis van de rechtbank van 24 mei 2017 tot aan de uitspraak van het (eind)arrest in de hoofdzaak.
 16. ECLI:NL:GHAMS:2018:434 Gerechtshof Amsterdam, 08-02-2018, 200.221.211/01 OK
  OK. Enquête. Aanwijzing onderzoeker.
 17. ECLI:NL:GHAMS:2018:424 Gerechtshof Amsterdam, 02-02-2018, 200.232.951/01 OK
  Ondernemingskamer; toekenning beloning vereffenaar; Ondernemingskamer bevoegd op grond van een redelijke en op de praktijk toegesneden uitleg van artikel 2:23 lid 2 slot BW
 18. ECLI:NL:RBMNE:2018:556 Rechtbank Midden-Nederland, 28-02-2018, C/16/440767 / HA ZA 17-496
  Vernietiging door echtgenote van borgstellingsovereenkomst (op grond van artikel 1:88 lid 5 BW) niet rechtsgeldig.
 19. ECLI:NL:GHAMS:2018:616 Gerechtshof Amsterdam, 28-02-2018, 200.224.904/01 OK
  OK; Enquête; coöperatie; gedeeltelijke toewijzing onderzoek; afwijzing verzoek onmiddellijke voorzieningen; art. 2:345, 349a lid 2, 350 lid 1, 3 en 4 BW
 20. ECLI:NL:RBDHA:2018:1737 Rechtbank Den Haag, 14-02-2018, C/09/524292 / HA ZA 16-1435
  Vordering verklaring voor recht dat besluiten van de ledenvergadering van de vereniging vanaf 2009 nietig zijn op grond van artikel 2:14 BW, wordt afgewezen. Uitleg quorumvereiste. Geen grond voor de benoeming van een externe accountant.
 21. ECLI:NL:RBMNE:2018:380 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2018, C/16/423544 / HA ZA 16-710
  Aangaan overeenkomst door vereniging; artikel 2:45 BW; wettelijk toegestane statutaire beperking vertegenwoordigingsbevoegdheid; artikel 6:203; onverschuldigde prestatie; waarde.
 22. ECLI:NL:GHAMS:2018:540 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2018, 200.219.682/01 OK
  OK; jaarrekeningprocedure; bevel aanpassing jaarrekening en volgende jaarrekeningen; art. 2:447 en 451 BW
 23. ECLI:NL:GHAMS:2018:463 Gerechtshof Amsterdam, 29-01-2018, 200.189.563/01 OK en 200.189.563/02 OK
  OK; Enquête; beëindiging van het onderzoek en de onmiddellijke voorzieningen; minnelijke regeling bereikt; art. 2:349 a lid 2 BW, 350 lid 1 BW.
 24. ECLI:NL:GHAMS:2018:189 Gerechtshof Amsterdam, 26-01-2018, 200.221.211
  OK. Enquête. Gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van de vennootschap te twijfelen. Onderzoek bevolen. Geen aanleiding om af te wijken van wettelijke regeling dat vennootschap de kosten van het onderzoek draagt. Verzoek om onmiddellijke voorzieningen afgewezen.
 25. ECLI:NL:GHDHA:2017:3165 Gerechtshof Den Haag, 14-11-2017, 200.168.905/01
  Hoger beroep. Bestuurdersaansprakelijkheid. Beëindiging huurovereenkomst. Geen persoonlijk ernstig verwijt.
 26. ECLI:NL:GHAMS:2018:361 Gerechtshof Amsterdam, 01-02-2018, 200.224.745/01 OK
  OK; Enquête; niet ontvankelijkheid verzoekers; economische gerechtigdheid; art. 2:345, 346 BW
 27. ECLI:NL:RBDHA:2018:1169 Rechtbank Den Haag, 31-01-2018, C/09/528762 / HA ZA 17-295
  .
 28. ECLI:NL:GHAMS:2018:431 Gerechtshof Amsterdam, 08-02-2018, 200.168.115/03 OK
  Ondernemingskamer; raadsheer-commissaris; afwijzing van het verzoek tot het geven van aanwijzingen aan de onderzoeker ex artikel 2:350 lid 4 BW.
 29. ECLI:NL:GHAMS:2018:378 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2018, 200.221.942/01 OK
  Afwijzing van het verzoek van het verantwoordingsorgaan. Geen gegronde redenen om aan juist beleid en juiste gang van zaken van de stichting pensioenfonds voor de tandtechniek te twijfelen.
 30. ECLI:NL:GHAMS:2018:362 Gerechtshof Amsterdam, 05-02-2018, 200.224.449/01 OK
  OK; enquêterecht; aanwijzing van een onderzoeker en een bestuurder

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht