civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBMNE:2017:6208 Rechtbank Midden-Nederland, 20-12-2017, C/16/435157 / HA ZA 17-264
  uitleg overeenkomst; change of control clausule, entire agreement clausule
 2. ECLI:NL:RBLIM:2018:150 Rechtbank Limburg, 10-01-2018, C/03/236031 / HA ZA 17-285
  Vordering ex artikel 2:15 BW. Geldig ontslag bestuurder B.V.? Gevolgen vennootschapsrechtelijk ontslag rechtspersoon-bestuurder voor onderliggende overeenkomst van opdracht. Onmiddellijke beëindiging of opzegtermijn?
 3. ECLI:NL:GHAMS:2017:5186 Gerechtshof Amsterdam, 15-12-2017, 200.216.631/01 OK
  OK; enquête; tijdelijk bestuurder ontheven uit functie; uitlaten verdere verloop van de procedure; art. 2:349a lid 2 BW
 4. ECLI:NL:GHAMS:2017:5340 Gerechtshof Amsterdam, 21-12-2017, 200.224.020/01 OK
  OK. Enquête. Verzoek toegewezen. Gegronde redenen om aan een juiste beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen. Bij wijze van onmiddellijke voorziening, voor de duur van het geding, bestuurder benoemd.
 5. ECLI:NL:GHAMS:2017:5344 Gerechtshof Amsterdam, 21-12-2017, 200.219.759/01 OK
  OK; Enquete; geen gegronde redenen voor twijfel; afwijzing verzoek; 2:345 lid 1, 349a lid 2, 350 lid 1 BW
 6. ECLI:NL:GHAMS:2017:5346 Gerechtshof Amsterdam, 20-12-2017, 200.224.002/01 OK
  OK; Enquête; aanwijzing bestuurder tevens beheerder; 2:349a lid 3 BW
 7. ECLI:NL:GHAMS:2017:5345 Gerechtshof Amsterdam, 14-12-2017, 200.224.002/01 OK
  OK; Enquête; benoeming bij wijze van onmiddellijke voorziening van een bestuurder tevens beheerder; aanhouding van iedere verdere beslissing; 2:345 lid 1, 349a lid 3 BW
 8. ECLI:NL:GHAMS:2017:5047 Gerechtshof Amsterdam, 03-11-2017, 200.122.906/01 OK
  Verhoging van het voorschot op de kosten van het onderzoek
 9. ECLI:NL:GHAMS:2017:5046 Gerechtshof Amsterdam, 06-11-2017, 200.223.249/01 OK
  niet ontvankelijkheid, kosten van het geding
 10. ECLI:NL:GHAMS:2017:5250 Gerechtshof Amsterdam, 09-11-2017, 200.172.375/03 OK
  De Ondernemingskamer wijst het ontbindingsverzoek toe.
 11. ECLI:NL:GHAMS:2017:5433 Gerechtshof Amsterdam, 22-12-2017, 200.200.490/01 OK
  OK; enquêterecht; vergoeding van de onderzoeker
 12. ECLI:NL:GHAMS:2017:5251 Gerechtshof Amsterdam, 27-11-2017, 200.200.490/01 OK
  OK; enquêterecht; het onderzoeksverslag met bijlagen ligt ter inzage voor belanghebbenden; partijen worden in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vergoeding van de onderzoeker, onder aanhouding van iedere beslissing daarover
 13. ECLI:NL:GHAMS:2017:5354 Gerechtshof Amsterdam, 22-12-2017, 200.224.226/01 OK
  De Ondernemingskamer stelt voorop dat het aan het bestuur van Intergamma, de raad van commissarissen en de aandeelhouders/franchisenemers is om te beoordelen of de aan project Guinness verbonden voordelen en kansen opwegen tegen de daaraan verbonden nadelen en risico’s. De franchisenemers hebben bovendien de keuze al dan niet deel te nemen in de overname van Van Neerbos Groep. Met betrekking t...
 14. ECLI:NL:GHAMS:2017:2140 Gerechtshof Amsterdam, 24-05-2017, 200.205.417/01 OK
  OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke voorzieningen
 15. ECLI:NL:GHAMS:2017:5177 Gerechtshof Amsterdam, 14-12-2017, 200.122.906/02 OK
  Afwijzing van het verzoek van de Minister. Ten aanzien van het verzoek van de Minister tot geheimhouding van het concept-waarderingsrapport is de OK van oordeel dat de Minister zijn verzoek onvoldoende gespecificeerd en toegelicht heeft ten aanzien van welke concrete informatie die onderdeel zou kunnen uitmaken van het concept-deskundigenrapport thans, bijna vijf jaar na dato, nog altijd een zw...
 16. ECLI:NL:GHAMS:2017:4969 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2017, 200.216.604/01
  OK. Uitkoop. Eiser is ontvankelijk, er resteert alleen nog de prijsvaststelling. Onvoldoende houvast om zelfstandig de prijs te kunnen bepalen. Eiseres in de gelegenheid gesteld nadere stukken in het geding te brengen.
 17. ECLI:NL:GHAMS:2017:5049 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2017, 200.197.493/01 tot en met 03 OK
  OK; Enquête; vaststelling wanbeleid; voorzieningen getroffen; afwijzing verzoek veroordeling in kosten van enquête; art. 2:354, 355, 356, 357 BW
 18. ECLI:NL:GHAMS:2017:4949 Gerechtshof Amsterdam, 23-11-2017, 200.131.454/01 OK
  OK; enquête; vaststelling onderzoekskosten; art. 2:350 lid 3 BW
 19. ECLI:NL:GHAMS:2017:4948 Gerechtshof Amsterdam, 17-11-2017, 200.194.882/01 OK
  OK; enquête; vaststelling onderzoekskosten; art. 2:350 lid 3 BW
 20. ECLI:NL:GHAMS:2017:4655 Gerechtshof Amsterdam, 31-10-2017, 200.194.882/01 OK
  OK; enquête; deponering onderzoeksverslag; art. 2:353 lid 2 BW
 21. ECLI:NL:GHAMS:2017:4669 Gerechtshof Amsterdam, 13-11-2017, 200.225.654/01-03 en 200.225.919/01-04
  OK; Enquête; aanwijzing tijdelijk bestuurder; art. 2:349a BW
 22. ECLI:NL:GHAMS:2017:4661 Gerechtshof Amsterdam, 14-11-2017, 200.225.654/01-03 OK en 200.225.919/01-04 OK
  OK; Enquête; Aanwijzing beheerder A en beheerder B; art. 2:349a BW
 23. ECLI:NL:GHAMS:2017:4657 Gerechtshof Amsterdam, 08-11-2017, 200.183.207/01
  Ok. Enquêtezaak. Verhoging onderzoeksbudget toegewezen.
 24. ECLI:NL:GHAMS:2017:4495 Gerechtshof Amsterdam, 30-10-2017, 200.218.209/01 OK
  OK; enquêterecht; er wordt een bestuurder aangewezen
 25. ECLI:NL:GHAMS:2017:4637 Gerechtshof Amsterdam, 26-10-2017, 200.204.254/03 OK
  Veroordeling in de onderzoekskosten
 26. ECLI:NL:GHAMS:2017:4494 Gerechtshof Amsterdam, 25-10-2017, 200.218.209/01 OK
  OK; enquêterecht; er wordt een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap; bij wijze van onmiddellijke voorziening wordt een bestuurder benoemd
 27. ECLI:NL:GHAMS:2017:4636 Gerechtshof Amsterdam, 26-10-2017, 200.218.367/01
  Aanwijzing van een commissaris
 28. ECLI:NL:GHAMS:2017:4635 Gerechtshof Amsterdam, 26-10-2017, 200.218.367/01 OK
  Toewijzing enquête en onmiddellijke voorzieningen.
 29. ECLI:NL:RBMNE:2017:5676 Rechtbank Midden-Nederland, 22-11-2017, 5864463 UC EXPL 17-5032
  Bestuurdersaansprakelijkheid. Norm Ontvanger / [achternaam].
 30. ECLI:NL:RBMNE:2017:5186 Rechtbank Midden-Nederland, 25-10-2017, C/16/406222 / HA ZA 15-1019
  Onbehoorlijke taakvervulling penningmeester vereniging

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht