civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:HR:2018:724 Hoge Raad, 18-05-2018, 17/01573
  Art. 81 lid 1 RO. Faillissementsrecht. Vernietiging rechtshandeling o.g.v. Pauliana. Maatstaf beoordeling wetenschap van benadeling.
 2. ECLI:NL:PHR:2018:475 Parket bij de Hoge Raad, 01-03-2018, 18/00002
  Art. 81 lid 1 RO. WSNP. Verzoek schuldeiser tot beëindiging WSNP wegens onttrekking waarde auto aan boedel voorafgaand aan toelating WSNP. Hof wijst verzoek af. Klachten van schuldeiser over de goede trouw van de saniet.
 3. ECLI:NL:HR:2018:730 Hoge Raad, 18-05-2018, 18/00002
  Art. 81 lid 1 RO. WSNP. Verzoek schuldeiser tot beëindiging WSNP wegens onttrekking waarde auto aan boedel voorafgaand aan toelating WSNP. Hof wijst verzoek af. Klachten van schuldeiser over de goede trouw van de saniet.
 4. ECLI:NL:RBLIM:2018:4675 Rechtbank Limburg, 17-05-2018, C/03/249770 / HA RK 18-116
  Faillissementsrecht. Schorsing faillissementsgijzeling onder voorwaarden.
 5. ECLI:NL:RBDHA:2018:5857 Rechtbank Den Haag, 15-05-2018, C/09/552003 / FT RK 18/781
  Verzoek faillietverklaring. Mededelingen in aanhoudingsverzoek onjuist. Verweerder onbekend met aanhoudingsverzoek. Geen eenparig verzoek. Doen van voorstel door aanvraagster na indienen verzoek faillietverklaring geen grond voor aanhouding.
 6. ECLI:NL:RBDHA:2018:5840 Rechtbank Den Haag, 15-05-2018, C/09/550266 / FT RK 18/584
  Faillissementsaanvraag. Termijn oproeping zitting. Geen termijn in Faillissementswet. Bepalingen Rv. inzake verzoekschriftprocedure niet van toepassing. Omstandigheden van het geval. Hemelvaart., gesloten envelop. Eén vrije werkdag niet voldoende.
 7. ECLI:NL:RBDHA:2018:5726 Rechtbank Den Haag, 15-05-2018, C09/549826
  Een verzoek tot het opleggen van een dwangregeling (art. 287a Fw) van een ondernemer die zijn onderneming wenst voort te zetten. Onvoldoende is gebleken dat het voorstel het uiterste is waartoe verzoeker financieel in staat is. Het voorstel is onvoldoende goed en betrouwbaar gedocumenteerd. Bovendien kan er niet van worden uitgegaan dat onafhankelijke en deskundige uitvoering van het verzoek vo...
 8. ECLI:NL:PHR:2018:430 Parket bij de Hoge Raad, 23-03-2018, 18/00523
  Faillissement; verzoek tot ontslag curator (art. 73 Fw); horen rechter-commissaris (art. 65 Fw).

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht