civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHDHA:2017:3968 Gerechtshof Den Haag, 18-09-2017, 200.218.008/01
  Voldoende aannemelijk dat appellante haar financiële en persoonlijke omstandigheden, die bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de schulden, onder controle heeft gekregen; hardheidsclausule van artikel 288 lid 3 Fw; toelating tot de schuldsaneringsregeling.
 2. ECLI:NL:GHDHA:2018:12 Gerechtshof Den Haag, 16-01-2018, 200.204.715/01
  bevoegdheid Nederlandse rechter, forumkeuzebeding in algemene voorwaarden
 3. ECLI:NL:GHDHA:2017:3955 Gerechtshof Den Haag, 18-09-2017, 200.218.009/01
  Appellant heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij de omstandigheden die bepalend zijn geweest voor het ontstaan en onbetaald laten van zijn schulden onder controle heeft gekregen en dat hij een (persoonlijke) ontwikkeling heeft doorgemaakt waardoor hij greep heeft gekregen op de omstandigheden die hem in financiële problemen hebben gebracht; toelating WSNP; hardheidsclausule van artikel 288...
 4. ECLI:NL:GHDHA:2017:3953 Gerechtshof Den Haag, 29-08-2017, 200.214.905/01
  Tekortkoming in de sollicitatieverplichting; verlenging schuldsaneringsregeling met het aantal maanden waarin in de sollicitatieverplichting is tekortgeschoten.
 5. ECLI:NL:GHDHA:2017:3952 Gerechtshof Den Haag, 29-08-2017, 200.215.210/01
  Het is voldoende aannemelijk dat [appellant] zowel zijn financiële als zijn persoonlijke situatie inmiddels onder controle heeft gekregen als bedoeld in artikel 288 lid 3 Fw; toelating tot de WSNP.
 6. ECLI:NL:RBROT:2017:10296 Rechtbank Rotterdam, 27-10-2017, 15.1921 ea
  Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling en geen saneringsgezinde houding
 7. ECLI:NL:RBROT:2017:10294 Rechtbank Rotterdam, 14-12-2017, 16.1472 EA
  Tussentijdse beëindiging, zonder onderbouwde reden afgemeld voor de zitting.
 8. ECLI:NL:PHR:2017:1417 Parket bij de Hoge Raad, 17-11-2017, 17/03760
  Insolventierecht. Verzet curator tegen faillietverklaring; art. 10 Fw. Is curator belanghebbende q.q. of pro se? Maatstaf; misbruik van bevoegdheid. HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3636, NJ 2016/172.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht