civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHDHA:2017:2664 Gerechtshof Den Haag, 26-09-2017, 200.162.195
  Bewijslevering strekking concurrentiebeding, art. 6 Mw
 2. ECLI:NL:RBNHO:2017:6277 Rechtbank Noord-Holland, 26-07-2017, 4938412/CV EXPL 16-3100
  Mededinging – agentuurovereenkomst. Vordering van ex-agent tot verklaring van recht over nietigheid en tot schadevergoeding, vanwege een onderling afgestemde feitelijke gedraging tussen gedaagde principaal en een andere agent die ertoe strekte de mededinging te verhinderen, vervalsen of beperken; ogv artikel 6 lid 1 Mededingingswet is o.a.f.g. van rechtswege nietig alsook de opzegging van de ov...
 3. ECLI:NL:RBAMS:2017:3166 Rechtbank Amsterdam, 10-05-2017, C/13/500953 / HA ZA 11-2560
  Tussenvonnis. Vervolg in zaak over civielrechtelijke gevolgen van een kartelbeschikking van de Europese Commissie. Aan bod komen de thema's: geldigheid van de cessies aan CDC en verjaring van de vorderingen.
 4. ECLI:NL:RBMNE:2016:4284 Rechtbank Midden-Nederland, 20-07-2016, C/16/338073 / HA ZA 13-117
  Liftenkartel. Toepasselijk recht. Aansprakelijkheid moedervennootschappen. Onderbouwing cessies en vorderingen.
 5. ECLI:NL:GHSHE:2016:2698 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-07-2016, 200.153.808_01
  Afspraak waarbij eigenaar/exploitant van (een deel van) een winkelcentrum toezegt in zijn deel geen supermarkt te zullen vestigen (het andere deel van het winkelcentrum is eigendom van – de onroerend goed beheersmaatschappij van – een grote landelijke supermarktketen, waarvan een filiaal in dat winkelcentrum is gevestigd) niet mededingingsbeperkend in de zin van art. 6 Mededingingswet.
 6. ECLI:NL:GHARL:2016:3091 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19-04-2016, 200.149.926
  Mededinging; besluit ondernemersvereniging; strekkingsbeding
 7. ECLI:NL:GHARL:2016:1818 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-03-2016, 200.167.067
  Schending artikel 6 Mededingingswet. Diergeneesmiddelen
 8. ECLI:NL:GHSHE:2016:122 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-01-2016, HD 200.153.808_01
  mededingingszaak; uitlaten over prejudiciële beslissing hof van justitie
 9. ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-09-2015, HD 200.100.036_01
  Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 10. ECLI:NL:GHSHE:2014:1881 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-06-2014, HD 200.100.036_01
  Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 11. ECLI:NL:GHSHE:2013:4997 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22-10-2013, HD 200.100.036-01
  Parallelimport. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat indien zij met het bewijs van uitputting van het merkrecht in verband met parallelimport vanuit een land in de EG of de EER zou worden belast het concrete en reële gevaar bestaat dat de merkgerechtigde de (nationale) markten zal gaan afschermen. Degene aan wie merkinbreuk wordt verweten wor...
 12. ECLI:NL:GHDHA:2015:405 Gerechtshof Den Haag, 10-03-2015, 200.138.493-01 en 200.143.180-01
  Mededingingsrecht; misbruik van machtspositie; kan daarvan ook sprake zijn bij hoge maar niet buitensporige prijs? Hof: nee.
 13. ECLI:NL:GHSHE:2014:5675 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 30-12-2014, HD 200.142.931_01
  kort geding. Onrechtmatige concurrentie door feitelijke betrokkenheid ex vennoot bij soortgelijke vennootschap.
 14. ECLI:NL:RBMNE:2014:6156 Rechtbank Midden-Nederland, 03-12-2014, C-16-331595 - HA ZA 12-1167
  Mededinging. Selectief distributiestelsel. Beëindiging distributieovereenkomst door leverancier wegens overtreding bedingen. Algemene groepsvrijstelling verticale overeenkomsten. Hardcorerestricties. Mededingingsbeperkende strekking. Conversie opzegging.
 15. ECLI:NL:GHARL:2014:6766 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2014, 200.126.185
  Hoger beroep van vonnissen ECLI:NL:RBARN:2011:BU3546: Bevoegdheidsincident en ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0403: Aansprakelijkheid voor kartelschade na onherroepelijke beschikking Europese Commissie (zgn. follow on-actie); toerekening in concernverband van wetenschap moeder aan dochter; verjaring; schadebegrip en de berekening van de schade; passing on-verweer; verhouding met schadestaatprocedure.
 16. ECLI:NL:PHR:2013:1108 Parket bij de Hoge Raad, 25-10-2013, 12/04488
  Mededingingsrecht. Ondernemersvereniging verplicht haar leden bepaalde softwarepakketten aan te schaffen. Besluiten hebben betrekking op andere markt dan die waarop leden actief zijn. Strijd met art. 6 lid 1 Mw? HvJEU 28 februari 2013, C-1/12, ECLI:NL:XX:2013:BZ3827, NJ 2013/284 (OTOC). Aanvang verjaringstermijn art. 3:310 BW. Vertraagde verstrekking specificaties voor aansluiting softwarepakk...
 17. ECLI:NL:HR:2014:149 Hoge Raad, 24-01-2014, 12/04488
  Mededingingsrecht. Ondernemersvereniging verplicht haar leden bepaalde softwarepakketten aan te schaffen. Besluiten hebben betrekking op andere markt dan die waarop leden actief zijn. Strijd met art. 6 lid 1 Mw? HvJEU 28 februari 2013, C-1/12, ECLI:NL:XX:2013:BZ3827, NJ 2013/284 (OTOC). Aanvang verjaringstermijn art. 3:310 BW. Vertraagde verstrekking specificaties voor aansluiting softwarepakk...
 18. ECLI:NL:PHR:2013:1257 Parket bij de Hoge Raad, 15-11-2013, 13/00392
  Mededingingsrecht. Kamers van koophandel stellen gratis online conceptondernemingsplannen ter beschikking. Onrechtmatig jegens commerciële aanbieder? Art. 30 Wet KvK. Maatstaf gelijkwaardige dienstverlening.
 19. ECLI:NL:HR:2014:156 Hoge Raad, 24-01-2014, 13/00392
  Mededingingsrecht. Kamers van koophandel stellen gratis online conceptondernemingsplannen ter beschikking. Onrechtmatig jegens commerciële aanbieder? Art. 30 Wet KvK. Maatstaf gelijkwaardige dienstverlening.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht