civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBZWB:2018:3624 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-05-2018, 6646608 OV VERZ 18-1086 en 6646681 OV VERZ 18-1088
  Verzoek verzorgende instelling tot instelling van een meerderjarigenbewind en een mentorschap. Uitgangspunt is dat een rechthebbende -alvorens te beslissen op de verzoeken- door de kantonrechter wordt gehoord. Rechthebbende onttrekt zich tot tweemaal toe aan dit horen. De kantonrechter constateert dat rechthebbende kan worden getypeerd als een zorgweigeraar/zorgmijder. Zij ziet zelf de noodzaa...
 2. ECLI:NL:RBZWB:2018:3623 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25-05-2018, 6651300 OV VERZ 18-1175
  Verzoek tot instelling mentorschap afkomstig van betrokkene/rechthebbende zelf. Aanvankelijk wordt voorgesteld een professionele mentor te benoemen. Later (na de eerste mondelinge behandeling) verklaren de meerderjarige dochter en zoon (bij brief) zich alsnog bereid om het mentorschap over hun vader op zich te nemen. Na een tweede mondelinge behandeling benoemt de kantonrechter de dochter en ...
 3. ECLI:NL:PHR:2018:256 Parket bij de Hoge Raad, 16-03-2018, 17/04457
  Personen- en familierecht, procesrecht. Beschermingsbewind. Vermogen van de man onder bewind gesteld. Kantonrechter verleent machtiging aan bewindvoerder om accountant in te schakelen. Is echtgenote ontvankelijk in hoger beroep tegen beschikking kantonrechter? Begrip 'belanghebbende' in de zin van art. 798 lid 1 Rv. HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:463
 4. ECLI:NL:HR:2018:979 Hoge Raad, 22-06-2018, 17/04457
  Personen- en familierecht, procesrecht. Beschermingsbewind. Vermogen van de man onder bewind gesteld. Kantonrechter verleent machtiging aan bewindvoerder om accountant in te schakelen. Is echtgenote ontvankelijk in hoger beroep tegen beschikking kantonrechter? Begrip 'belanghebbende' in de zin van art. 798 lid 1 Rv. HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:463
 5. ECLI:NL:GHAMS:2018:1904 Gerechtshof Amsterdam, 05-06-2018, 200.232.166/01
  Kort geding. Uitsluitend gebruik echtelijke woning na beƫindiging affectieve relatie. Belangenafweging. Ordemaatregel.
 6. ECLI:NL:GHARL:2017:9787 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 09-11-2017, 200.213.132
  Ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen.
 7. ECLI:NL:GHSHE:2018:2690 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018, 200.230.825_01 en _02
  omgangsregeling; Bekrachtiging BOR-regeling, het door de rechtbank uitgezette traject is met voldoende waarborgen omkleed.
 8. ECLI:NL:GHSHE:2018:2688 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-06-2018, 200.219.741_01
  zorgregeling

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht