civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHDHA:2018:2050 Gerechtshof Den Haag, 08-08-2018, 200.234.368/01
  De termijn van 3 maanden als bedoeld in artikel 4:193 lid 1 BW ziet op de periode waarbinnen het verzoek om een machtiging tot verwerping moet zijn ingediend. Het hof verenigt zich in zoverre met de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 26 juni 2018, nr. 200.234.320 (GHARL:2018:5920).
 2. ECLI:NL:GHDHA:2018:2043 Gerechtshof Den Haag, 08-08-2018, 200.240.222/01
  Gesloten plaatsing noodzakelijk nu de minderjarige in het loverboy circuit dreigt te geraken.
 3. ECLI:NL:GHSHE:2018:3438 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-08-2018, 200.238.191_01
  Uithuisplaatsing
 4. ECLI:NL:GHSHE:2018:3433 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-08-2018, 200.227.959_01
  bekrachtiging beslissing gezamenlijk gezag en zeer beperkte omgang, mede naar aanleiding van verhoor van 11-jarige.
 5. ECLI:NL:RBROT:2018:6788 Rechtbank Rotterdam, 09-07-2018, C/10/545976 / JE RK 18-638
  Aangehouden verzoek uithuisplaatsing 5 kinderen afgewezen. GI en Raad verschillen van mening over de noodzaak van een uithuisplaatsing. Verwijzing naar richtlijn ‘Uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming’ van het Nederlands Jeugdinstituut. De Raad heeft zijn verzoek onvoldoende nader onderbouwd. VERVOLG OP ECLI:NL:RBROT:2018:6783
 6. ECLI:NL:RBROT:2018:6783 Rechtbank Rotterdam, 12-03-2018, C/10/545976 / JE RK 18-638
  Verzoek ondertoezichtstelling 5 kinderen toegewezen. Verzoek uithuisplaatsing aangehouden, omdat de GI in het drangkader lange tijd geen bemoeienis met het gezin heeft gehad, waardoor onvoldoende door de GI is geïnvesteerd in minder ingrijpende alternatieven. ZIE VERDER: ECLI:NLRBROT:2018:6788
 7. ECLI:NL:RBROT:2018:6779 Rechtbank Rotterdam, 17-07-2018, C/10/540594 / JE RK 17-4005
  Resterend verzoek machtiging gesloten jeugdhulp afgewezen. Na half jaar nog geen zicht op start noodzakelijk persoonlijkheidsonderzoek, omdat gemeente, gesloten jeugdhulpinstelling en voogdij-instelling (de GI) zich geen van drieën verantwoordelijk acht voor de financiering ervan. De kinderrechter is van oordeel dat de GI als voogdes de verantwoordelijkheid hiervoor draagt. VERVOLG OP ECLI:NL:R...
 8. ECLI:NL:RBROT:2018:6778 Rechtbank Rotterdam, 23-04-2018, C/10/540594 / JE RK 17-4005
  Machtiging gesloten jeugdhulp voor drie maanden, met aanhouding van resterende verzoek. Jeugdige weerspreekt ernst door GI gestelde incidenten. Brondocument ontbreekt. Noodzakelijk geachte persoonlijkheidsonderzoek nog niet van start. ZIE VERDER: ECLI:NL:RBROT:2018:6779.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht