civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBROT:2018:5769 Rechtbank Rotterdam, 18-05-2018, 6528203 \ CV EXPL 17-43108
  Opschorting betaling factuur wegens tekortkomingen. Klachtplicht.
 2. ECLI:NL:GHDHA:2018:1683 Gerechtshof Den Haag, 17-07-2018, 200.203.989/01
  Enquete - Is bewezen dat drie partijen een verrekenafspraak hebben gemaakt vóór het faillissement van een van die drie?
 3. ECLI:NL:GHDHA:2018:1681 Gerechtshof Den Haag, 19-06-2018, 200.202.792/02
  verzekeringsrecht; na brand in woonhuis weigert verzekeraar dekking op grond van bestemmingswijziging / verhoogd risico; stelplicht en bewijslast toepasselijke polisvoorwaarden; artikel 293 K.
 4. ECLI:NL:RBMNE:2018:3113 Rechtbank Midden-Nederland, 11-07-2018, C/16/399830 / HA ZA 15-752
  Eindvonnis. Goed onderbouwd vermoeden van een schijnhandeling, onvoldoende concreet weersproken.
 5. ECLI:NL:RBMNE:2018:3115 Rechtbank Midden-Nederland, 11-07-2018, C/16/437270 / HA ZA 17-344
  Bestuurdersaansprakelijkheid artikel 2:248 BW. Was gedaagde bestuurder van de BV? Was er een andere belangrijke oorzaak van het faillissement? Tussenvonnis.
 6. ECLI:NL:RBMNE:2018:3056 Rechtbank Midden-Nederland, 11-07-2018, C/16/442413 / HA ZA 17-568
  Nietig besluit van vereniging. In strijd met statuataire doelstelling. Geen aanleiding om te bepalen dat verenigingslid niet bij omslag in de vergoeding van de proceskosten hoeft bij te dragen.
 7. ECLI:NL:RBDHA:2018:8300 Rechtbank Den Haag, 11-07-2018, C/09/535907 / HA ZA 17-737
  Bedrag dat zorgverlener voor verleende jeugdhulp aan (het samenwerkingsorgaan van) de gemeenten factureert, overschrijdt het door de gemeenten vastgestelde declaratieplafond. Gemeenten betalen het bedrag van het declaratieplafond. Zorgverlener vordert het bedrag waarmee het declaratieplafond wordt overschreden. Instemming van de zorgverlener met de hoogte van declaratieplafond vereist? Jeugdwet...

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht