civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBLIM:2018:4172 Rechtbank Limburg, 01-05-2018, C/03/246478 / KG ZA 18-78
  Opdrachtgever (hoofdaannemer) vordert nakoming van aannemingsovereenkomst door onderaannemer in kort geding. Spoedeisend belang is aannemelijk gemaakt. Art. 7:750 lid 1 BW. Voorshands oordeel is dat onderaannemer de aannemingsovereenkomst is nagekomen. Wat betreft de problemen met de door de onderaannemer geplaatste voordeuren heeft opdrachtgever (hoofdaannemer) geen beroep gedaan op artikel 7:...
 2. ECLI:NL:RBLIM:2018:4338 Rechtbank Limburg, 07-05-2018, 6827226 CV EXPL 18-2359
  Vordering in kort geding van woningstichting om in woning werkzaamheden te verrichten deels toegewezen.
 3. ECLI:NL:RBLIM:2018:4608 Rechtbank Limburg, 16-05-2018, 6352243 \ CV EXPL 17-7764
  Achterstallige betaling zorgverzekering.
 4. ECLI:NL:RBLIM:2018:4617 Rechtbank Limburg, 16-05-2018, 5841766 \ CV EXPL 17-2807
  Onvoldoende bewijs bijgebracht. Volgt afwijzing van de vordering.
 5. ECLI:NL:RBLIM:2018:4679 Rechtbank Limburg, 16-05-2018, 6849399 \ CV EXPL 18-2506
  Eisende partij heeft geen belang bij een eis van 0,00 euro. Vordering wordt afgewezen.
 6. ECLI:NL:GHDHA:2018:1103 Gerechtshof Den Haag, 17-04-2018, 200.205.954
  Huur bedrijfsruimte, matiging van de contractuele boete
 7. ECLI:NL:GHDHA:2018:1089 Gerechtshof Den Haag, 15-05-2018, 200.198.427/01
  Uitleg dienstenovereenkomst tussen EET en Greenchoice; entire agreement clausule; grote betekenis taalkundige uitleg; overige omstandigheden van het geval.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht