civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBOVE:2018:66 Rechtbank Overijssel, 09-01-2018, C/08/210581 / KG ZA 17-384
  Migratie payrollmedewerkers naar opvolgende opdrachtnemer - aanbestedingsperikelen.
 2. ECLI:NL:RBDHA:2017:15285 Rechtbank Den Haag, 22-12-2017, C/09/531498
  kort geding; aanbestedingsrecht
 3. ECLI:NL:GHDHA:2017:3549 Gerechtshof Den Haag, 19-12-2017, 200.222.062/01
  Overheidsaanbesteding. Motiveringsplicht. Belang in hoger beroep?
 4. ECLI:NL:RBDHA:2017:13762 Rechtbank Den Haag, 27-11-2017, C/09/540800 / KG ZA 17/1315
  Kort geding. Aanbesteding. Opdracht bestaande uit meerdere percelen. De aandelen van twee van de winnaars, die afzonderlijk hebben ingeschreven op de opdracht, worden indirect gehouden door dezelfde rechtspersoon. Eisers stellen dat de afzonderlijke inschrijvingen van deze twee winnaars ongeldig moeten worden verklaard, omdat hun inschrijvingen op één perceel ongeldig zijn. Elk perceel is echt...
 5. ECLI:NL:RBMNE:2016:7778 Rechtbank Midden-Nederland, 18-11-2016, C/16/424454 / KG ZA 16-756
  Aanbestedingszaak. Best Value Procurement.
 6. ECLI:NL:RBOVE:2017:4400 Rechtbank Overijssel, 24-11-2017, C/08/209377 / KG ZA 17-353
  Vorderingen afgewezen
 7. ECLI:NL:RBDHA:2017:13440 Rechtbank Den Haag, 14-11-2017, C/09/538606/KG ZA 17-1172
  kort geding; aanbesteding; eiseres is niet-ontvankelijk aangezien de Staat niet (mede) in rechte is betrokken, terwijl er sprake is van een ondeelbare rechtsverhouding.
 8. ECLI:NL:RBDHA:2017:12772 Rechtbank Den Haag, 08-11-2017, C/09/537643 / KG ZA 17-1104
  Aanbesteding Project Blankenburgverbinding. Geen sprake van ongeoorloofde voorkennis en belangenverstrengeling door rol adviseur. Geen ongeldige inschrijving beoogde winnaar. Inschrijving eiseres en beoogde winnaar niet onjuist beoordeeld. Gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd.
 9. ECLI:NL:RBDHA:2017:12592 Rechtbank Den Haag, 31-10-2017, C-09-539105-KG ZA 17-1195
  Kort geding. Europese niet-openbare aanbesteding. Eiseres maakt bezwaar tegen beoordeling van haar risico- en kansendossier. De voorzieningenrechter oordeelt dat niet gebleken is dat de beoordeling van deze dossiers op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden. Eiseres stelt verder dat aanbestedingsrechtelijke beginselen zijn geschonden, omdat bij de beoordeling gebruik gemaakt is van een protocol da...
 10. ECLI:NL:RBMNE:2017:5218 Rechtbank Midden-Nederland, 18-10-2017, C/16/421208 / HA ZA 16-599
  Bodemzaak. NS Stations is een aanbestedende dienst.
 11. ECLI:NL:RBDHA:2017:11525 Rechtbank Den Haag, 05-10-2017, C/09/536686 KG ZA 17/1043
  Kort geding. Afwijzing vorderingen. Europese aanbesteding volgens de niet openbare procedure. Vertrouwelijkheid en geheimhouding processtukken. Niet gebleken dat beoordeling kwalitatief gunningscriterium op onjuiste wijze heeft plaatsgevonden.
 12. ECLI:NL:RBMNE:2017:5006 Rechtbank Midden-Nederland, 04-10-2017, C/16/444577 / KG ZA 17-605
  Gedaagde heeft door middel van een zogeheten ex ante bekendmaking het voornemen gepubliceerd om de looptijd van een met een aantal ondernemingen gesloten raamovereenkomst met een jaar te verlengen van vier naar vijf jaar. Deze ondernemingen hebben gedurende de looptijd van de raamovereenkomst met uitsluiting van andere ondernemingen het recht om via minitenders mee te dingen naar deelopdrachten...
 13. ECLI:NL:RBDHA:2017:11523 Rechtbank Den Haag, 07-09-2017, C/09/535469 KG ZA 17/899
  Kort geding. Openbare aanbesteding. Eiseres is niet ontvankelijk in haar vorderingen. De dagvaarding is betekend een dag nadat de contractuele vervaltermijn eindigde.
 14. ECLI:NL:RBMNE:2017:4899 Rechtbank Midden-Nederland, 27-09-2017, C/16/442557 / KG ZA 17-528
  Aanbesteding. Ongeldige inschrijving. Gebrek leent zich niet voor herstel.
 15. ECLI:NL:RBGEL:2017:4476 Rechtbank Gelderland, 19-07-2017, C/05/310830 / HA ZA 16-559
  Tussenvonnis Aanbestedingsrecht. Leerlingenvervoer. Uitleg aanbestedingsstukken. Gemeente dient meerkosten van niet-incidentele, noodzakelijke individuele combinatiebeperkingen te vergoeden. Partijen moeten eerst zelf in overleg treden over de hoogte van deze vergoeding.
 16. ECLI:NL:RBDHA:2017:11320 Rechtbank Den Haag, 04-10-2017, C-09-535052-KG ZA 17-868
  Kort geding. Aanbesteding. De beoordeling van de inschrijving van eiseres is begrijpelijk en de gunningsbeslissing is voldoende gemotiveerd.
 17. ECLI:NL:RBDHA:2017:11175 Rechtbank Den Haag, 30-08-2017, C/09/534163
  Kort geding. Aanbesteding printers. Vorderingen afgewezen. Ruime uitleg van het begrip “interne kaartlezer”.
 18. ECLI:NL:RBDHA:2017:11108 Rechtbank Den Haag, 27-09-2017, C-09-535347-KG ZA 17-892
  Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving niet besteksconform.
 19. ECLI:NL:RBAMS:2017:6808 Rechtbank Amsterdam, 18-09-2017, C/13/632259 / KG ZA 17-792
  Meervoudig onderhandse aanbesteding. Grossmann-verweer slaagt niet. Er is niet te laat geklaagd. Aanpassing van de inschrijving van eiseres door de aanbestedende dienst niet toegestaan, nu geen sprake is van een kennelijke omissie in de inschrijving. De inschrijvingen van de winnende en tweede inschrijver zijn niet ongeldig. Vordering tot gunning aan eiseres wordt toegewezen.
 20. ECLI:NL:RBMNE:2017:4660 Rechtbank Midden-Nederland, 13-09-2017, C/16/442456 / KG ZA 17-524
  Aanbesteding. Concurrentiegerichte dialoog. Geslaagd beroep op rechtsverwerking.
 21. ECLI:NL:RBDHA:2017:10599 Rechtbank Den Haag, 04-09-2017, C/09/535021 / KG ZA 17/865
  Kort geding. Aanbesteding. In de aanbestedingsstukken is ondertekening van de inschrivjing met een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat) voorgeschreven. Gebruikte elektronische handtekening van eiser voldoet hier niet aan. Ongeldigverklaring van de inschrijving in verband hiermee is niet disproportioneel.
 22. ECLI:NL:RBDHA:2017:10598 Rechtbank Den Haag, 12-09-2017, C/09/535218 / KG ZA 17/879
  Kort geding. Aanbesteding. Inschrijving terecht terzijde gelegd in verband met het niet voldoen aan één van de eisen. Er is geen sprake van voor herstel vatbaar gebrek en de vordering tot herbeoordeling van de inschrijving wordt afgewezen. Evenmin sprake van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, ook de subsidiair gevorderde heraanbesteding wordt afgewezen.
 23. ECLI:NL:RBDHA:2017:10450 Rechtbank Den Haag, 11-09-2017, C/09/535544
  Aanbestedingsgeschil. Afwijzing vorderingen, Alcatel-termijn verstreken en al overeenkomst met winnaar inschrijving gesloten
 24. ECLI:NL:RBDHA:2017:9860 Rechtbank Den Haag, 22-06-2017, C/09/531115 / KG ZA 17-504
  aanbesteding: inschrijving tussenkomende partij terecht niet-ongeldig verklaard; alle partijen hebben gelijkwaardigheidstoets op gelijke wijze begrepen; eisende partij rechten verwerkt om op niet-voldoen aan geschiktheidseis beroep te doen en ook niet gebleken dat niet aan eis is voldaan.
 25. ECLI:NL:RBDHA:2017:9828 Rechtbank Den Haag, 20-07-2017, C/09/532700 / KG ZA 17-625
  aanbesteding: geen sprake van strijd met transparantiebeginsel; geen ontoelaatbare wijziging uitvraag na sluiten inschrijving; inschrijvingen beoordeeld zoals deze oorspronkelijk zijn ingediend; inschrijving op goede gronden ongeldig verklaard want sprake van ontbrekend stuk dat op straffe van uitsluiting diende te worden verstrekt.
 26. ECLI:NL:RBDHA:2017:9823 Rechtbank Den Haag, 28-08-2017, C/09/532857 / KG ZA 17/635
  Kort geding. Aanbesteding. Eiseres plaatst kanttekeningen bij inschrijving winnaar. Eiseres heeft stellingen dat winnaar irreële inschrijving heeft gedaan / haar inschrijving niet kan nakomen niet aannemelijk gemaakt.
 27. ECLI:NL:RBDHA:2017:8416 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532280 / KG ZA 17/595
  Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
 28. ECLI:NL:RBDHA:2017:8418 Rechtbank Den Haag, 26-07-2017, C/09/532286 / KG ZA 17/596
  Kort geding. Aanbesteding van door gerechtsdeurwaarders te verrichten persoonsgerichte incassoactiviteiten. Bezwaren van ('verliezende') inschrijvers tegen de gunningsbeslissing ongegrond verklaard.
 29. ECLI:NL:RBDHA:2017:7901 Rechtbank Den Haag, 21-06-2017, C/09/531379 / KG ZA 17/529
  Kort geding. Aanbesteding. Twijfel over juistheid inschrijving. Aanbestedende dienst heeft vragen gesteld en had genoegen moeten nemen met de toelichting van de inschrijver. De inschrijving had niet terzijde gelegd mogen worden.
 30. ECLI:NL:RBMNE:2017:3100 Rechtbank Midden-Nederland, 24-02-2017, C/16/428747 / KG ZA 16-945
  kort geding, aanbesteding. concurrentievoordeel, verstoring level playing field (eerlijk speelveld)

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht