civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:127 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018, 200.190.600_01
  Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 6 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2532. Ontbinding huurovereenkomst woonruimte wegens aan omwonenden veroorzaakte overlast.
 2. ECLI:NL:GHSHE:2018:123 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 16-01-2018, 200.194.734_01
  vordering tot schadevergoeding van netwerkbewerker op afnemer elektriciteit wegens illegaal afgenomen elektriciteit voor hennepkwekerij.
 3. ECLI:NL:GHARL:2017:8777 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-10-2017, 200.213.649
  Kort geding. Concurrentiebeding franchiseovereenkomst. Diffuse situatie na opzegging overeenkomst door franchisegever.
 4. ECLI:NL:GHARL:2017:9204 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-10-2017, 200.205.865
  Nietigheid/vernietigbaarheid van een besluit van de VvE? Welke beroepstermijn geldt? Welke inhoud heeft het besluit? Wordt daarbij de in de Splitsingsakte voorgeschreven bestemming gewijzigd, of slechts een afwijkend gebruik toegestaan?
 5. ECLI:NL:GHDHA:2017:3968 Gerechtshof Den Haag, 18-09-2017, 200.218.008/01
  Voldoende aannemelijk dat appellante haar financiële en persoonlijke omstandigheden, die bepalend zijn geweest voor het ontstaan van de schulden, onder controle heeft gekregen; hardheidsclausule van artikel 288 lid 3 Fw; toelating tot de schuldsaneringsregeling.
 6. ECLI:NL:RBROT:2018:282 Rechtbank Rotterdam, 05-01-2018, 5507901 \ CV EXPL 16-46603
  Huurovereenkomst. Overlast. Gedragsaanwijzing is een nadere invulling van al bestaande verplichtingen en is dus alleen zinvol bij voldoende specifiek en aantoonbaar gedrag.
 7. ECLI:NL:GHAMS:2017:5285 Gerechtshof Amsterdam, 19-12-2017, 200.185.080/01
  Verkrijgende verjaring strook grond? Bewijsopdracht dat hek er gedurende zekere periode onafgebroken heeft gestaan.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht