civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:GHSHE:2018:2833 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 05-07-2018, 200.217.354_01
  Huwelijksvermogensrecht. Verdeling als bedoeld in art. 3:182 BW. Feitelijke verdeling met wederzijdse instemming en overeenstemming over de financiële consequenties die de verdeling van de goederen voor ieder van partijen heeft (het ontstaan van vorderingen uit over- en onderbedeling).
 2. ECLI:NL:RBOVE:2018:2475 Rechtbank Overijssel, 17-07-2018, C/08/218935 / KG ZA 18-168
  Uitleg begrip logistieke partij in keukentafelovereenkomst. Vordering tot nakoming toegewezen.
 3. ECLI:NL:GHDHA:2018:1683 Gerechtshof Den Haag, 17-07-2018, 200.203.989/01
  Enquete - Is bewezen dat drie partijen een verrekenafspraak hebben gemaakt vóór het faillissement van een van die drie?
 4. ECLI:NL:OGEAA:2018:442 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 16-07-2018, K.G. no. AUA201801713
  Ontruiming, contact- en straatverbod.
 5. ECLI:NL:GHSHE:2018:2997 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-07-2018, 200.207.466_01
  omvang huwelijksgemeenschap; vordering man versus schuld vrouw; 22 Rv
 6. ECLI:NL:RBDHA:2018:8538 Rechtbank Den Haag, 13-06-2018, C/09/538213 / HA ZA 17-890
  x
 7. ECLI:NL:RBMNE:2018:3112 Rechtbank Midden-Nederland, 11-07-2018, C/16/445348 / HA ZA 17-703
  Cessie en verrekening in rekening-courant vóór faillissement. Peilmoment. Art. 54, 42 en 47 Fw. Bestuurdersaansprakelijkheid.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht