civielproces.nl - de meest recente uitspraken

Uitspraken

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
 1. ECLI:NL:RBNHO:2018:5340 Rechtbank Noord-Holland, 28-05-2018, 6635830 \ AO VERZ 18-24
  Gefixeerde schadevergoeding.
 2. ECLI:NL:GHDHA:2018:1661 Gerechtshof Den Haag, 17-07-2018, 200.214.985/01
  -
 3. ECLI:NL:GHSHE:2018:3000 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-07-2018, 200.199.702_01
  Tussenarrest. Vordering tot betaling van overuren. Op de urenregistratie van werknemer wordt het (weerlegbare) vermoeden gebaseerd dat de door werknemer vermelde tijden werktijden waren. Werkgever wordt toegelaten tot het leveren van tegenbewijs.
 4. ECLI:NL:RBROT:2018:5130 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2018, 6080301 \ CV EXPL 17-21630
  Vordering tot doorbetaling loon afgewezen. Loondoorbetalingsverplichting geëndigd na twee jaar ziekte. Arbeidsongeschiktheid staat vast. Geen gebrekkige re-integratie door werkgever. geen aanleiding voor vergoeding volledige proceskosten.
 5. ECLI:NL:RBROT:2018:5418 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2018, 6933417 VV EXPL 18-227
  Vordering tot wedertewerkstelling toegewezen
 6. ECLI:NL:OGEAA:2018:423 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-07-2018, AUA201800809
  arbeid-ontbinding arbeidsovereenkomst
 7. ECLI:NL:OGEAA:2018:422 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-07-2018, AUA201800807
  arbeid-ontbinding arbeidsovereenkomst
 8. ECLI:NL:OGEAA:2018:421 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 06-07-2018, AUA201800736
  arbeid-ontslag op staande voet
 9. ECLI:NL:OGEAA:2018:413 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-07-2018, AUA201800608
  EJ. Arbeid. Er is geen nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand gekomen noch is de oude arbeidsovereenkomst verlengd.
 10. ECLI:NL:OGEAA:2018:420 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-07-2018, E.J. nr. AUA201800319
  EJ. Arbeid. Onregelmatige opzegging.
 11. ECLI:NL:OGEAA:2018:419 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-07-2018, AUA201702820
  EJ. Arbeid. Ontslag kennelijk onredelijk.
 12. ECLI:NL:RBLIM:2018:6664 Rechtbank Limburg, 12-07-2018, 6873581 AZ VERZ 18-40
  Werkgever waarschuwt werknemer, docent bewegingsleer, in 2006 in verband met verwarrende fysieke houdingscorrecties tijdens de lessen. In 2010 volgt een soortgelijke waarschuwing. Werkgever verbiedt dan werknemer studenten aan te raken. Nieuwe meldingen in oktober en november 2017: werknemer tikt studente op de billen en zegt dat hij dat al langer had willen doen; tijdens massage-les geeft we...
 13. ECLI:NL:OGEAA:2018:409 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-07-2018, E.J. 2532 van 2016 / AUA201601024
  EJ, arbeid, ontslag nietig.
 14. ECLI:NL:OGEAA:2018:408 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 03-07-2018, E.J. 3084 van 2016 (AUA201600986)
  EJ, arbeidsrecht, doorbetaling loon.
 15. ECLI:NL:RBMNE:2018:3130 Rechtbank Midden-Nederland, 04-07-2018, 688056 UV EXPL 18-131
  Kort geding loonvordering. Na bedrijfsongevallen betaalt wg ten onrechte nog maar 70% van het loon en legt later onterecht een loonstop op vanwege niet voldoen aan re-integratieverplichtingen. Vorderingen wn toegewezen. Gezamenl.beh met afgewezen ontbind.
 16. ECLI:NL:RBMNE:2018:3129 Rechtbank Midden-Nederland, 04-07-2018, 6957746 AE VERZ 18-55
  Arbeidsontbinding e- en g-grond. Afwijzing op de e-grond(re-integraiteverplichtingen) vanwege niet overleggend deskundigenoordeel. Beoordeling of g-grond verband houdt met opzegverbod: ja. Volgt afwijzing verzochte ontbinding.
 17. ECLI:NL:RBNHO:2018:5336 Rechtbank Noord-Holland, 19-03-2018, 6569916 \ AO VERZ 18-6
  Ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven.
 18. ECLI:NL:RBMNE:2018:3216 Rechtbank Midden-Nederland, 11-04-2018, 6504122 UE VERZ 17-497 GS/1266
  Artikel 7:673 BW. Niet voldaan aan de voorwaarden waaronder een transitievergoeding kan worden toegekend. Niet kan worden gezegd dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever is beëindigd. Het intrekken van de vereiste wettelijke toestemming voor de uitoefening van de functie (van geldtransporteur) door de korpschef maakt dat werknemer niet langer in zijn functie te werk gesteld mag worden. Nu d...
 19. ECLI:NL:RBNHO:2017:7403 Rechtbank Noord-Holland, 21-07-2017, 5908291 / AO VERZ 17-53
  Normale en constructieve communicatie tussen partijen niet meer mogelijk. Verzochte ontbinding wegens verstoorde arbeidsverhouding wordt toegewezen.
 20. ECLI:NL:RBDHA:2018:6452 Rechtbank Den Haag, 30-05-2018, 6736203 RP VERZ 18-50170
  Ontslag op staande voet, werknemer van superrmarkt heeft in strijd gehandeld met kenbaar beleid van de werkgever ten aanzien van kortingen en weggeven van producten.
 21. ECLI:NL:RBOVE:2018:2409 Rechtbank Overijssel, 15-06-2018, 6689129 \ HA VERZ 18-25
  Ontslag op staande voet thuiszorgmedewerkster blijft in stand. Werkneemster heeft herhaaldelijk uren gedeclareerd die zij niet heeft gewerkt. Ook heeft zij meerdere malen zorgrapportages opgesteld, terwijl zij geen zorg heeft verleend.
 22. ECLI:NL:RBOVE:2018:2408 Rechtbank Overijssel, 15-06-2018, 6730731 \ HA VERZ 18-31
  Werknemer bij payrollbedrijf heeft voor zijn werkzaamheden bij de inlener de beschikking over een leaseauto met tankpas. Er worden onregelmatigheden geconstateerd in het gebruik van de tankpas. Daarop volgt ontslag op staande voet. Werknemer berust in de beëindiging van het dienstverband en verzoekt om toekenning van een billijke vergoeding, het loon over de opzegtermijn volgens artikel 7:672 l...
 23. ECLI:NL:RBMNE:2018:3064 Rechtbank Midden-Nederland, 04-07-2018, 5715433 UE VERZ 17-68
  Afwijzing verzoek tot betaling van een transitievergoeding aan AOW-gerechtigde. Het verzoek tot het stellen van aanvullende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad of het stellen van prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie wordt afgewezen.
 24. ECLI:NL:RBMNE:2018:3084 Rechtbank Midden-Nederland, 03-07-2018, 6809174
  ontbinding arbeidsovereenkomst, 7:671c BW. Door toekenning contractuele vergoeding artikel 7:686a lid 6 BW niet van toepassing.
 25. ECLI:NL:RBLIM:2018:6468 Rechtbank Limburg, 05-07-2018, 6941484 AZ VERZ 18-46
  Werkgever heeft werknemer op staande voet ontslagen om “moverende redenen”. Werknemer verzoekt om transitievergoeding, billijke vergoeding en gefixeerde vergoeding. Werkgever erkent zonder dringende reden opgezegd te hebben en erkent verschuldigdheid van de verzochte vergoedingen.
 26. ECLI:NL:RBNHO:2018:5332 Rechtbank Noord-Holland, 25-06-2018, 6764440 \ AO VERZ 18-49
  Werknemer heeft opnieuw de voorschriften en gedragsregels overtreden, wetende welke gevolgen dit zou hebben. Werknemer heeft daarmee verwijtbaar gehandeld.
 27. ECLI:NL:RBNHO:2018:5118 Rechtbank Noord-Holland, 12-06-2018, 6778398 \ AO VERZ 18-54
  Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Recht op schadevergoeding vanwege het niet in acht nemen van een opzegtermijn?
 28. ECLI:NL:RBROT:2018:5129 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2018, 6555677 \ VZ VERZ 18-2
  Verzoek herstel arbeidsovereenkomst en (subsidiair) billijke vergoeding afgewezen. Arbeidsongeschiktheid van de werknemer staat vast. Geen gebrekkige inspanningen werkgever tav re-integratie.
 29. ECLI:NL:RBOVE:2018:2358 Rechtbank Overijssel, 22-05-2018, 6288077 \ CV EXPL 17-5680
  Werkgever op Bonaire vordert onder meer schadevergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn (7:672 BW) van een inmiddels (weer) in Nederland woonachtige voormalig werknemer. Nederlandse rechter is bevoegd (Interregionale zaak) en Nederlands recht is van toepassing (rechtskeuze).
 30. ECLI:NL:RBROT:2018:5364 Rechtbank Rotterdam, 15-05-2018, 6728912 VV EXPL 18-114
  Werkgever handhaaft concurrentiebeding omdat zij niet wil dat haar werknemer (een electromonteur) overstapt naar de concurrent. Belangenafweging valt uit in het voordeel van de werknemer.

Arbeidsrecht

Burgerlijk procesrecht