Ondernemingsrecht

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
  1. verhoging onderzoekskosten
  2. OK; enquêterecht; afwijzing van het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken en tot het treffen van bepaalde onmiddellijke vorozieningen
  3. OK; medezeggenschapsrecht; OR niet ontvankelijk in zijn verzoek; artikelen 25 en 26 WOR
  4. De Ondernemingskamer gelast eiseres tot overlegging bij akte van de informatie bedoeld in rechtsoverweging 3.9van het arrest
  5. De Ondernemingskamer beëindigt de getroffen onmiddellijke voorzieningen.