Verbintenissenrecht

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
  1. Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Rugklachten. Onjuiste mededeling bij aangaan verzekering? Heeft verzekeraar zich tijdig op verzwijging beroepen?
  2. Luchtvaartzaak. Onduidelijk waarom passagier aansluitende vlucht heeft gemist. Vordering afgewezen.
  3. Beƫindiging huurovereenkomst. Ontruiming.
  4. Luchtvaartzaak. Luchtvaartmaatschappij heeft buitengewone omstandigheden (weersomstandigheden en besluit luchtverkeersleiding) onvoldoende aangetoond. De kantonrechter wijst de vordering van de passagiers toe.
  5. De melding van het vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis door het wijkteam van de gemeente is in casu niet onrechtmatig.Het belang van het kind bij het krijgen van de juiste zorg rechtvaardigt in dit geval een inbreuk op het recht op privacy.