IE-recht

Gepubliceerde uitspraken op Rechtspraak.nl.
  1. auteursrecht op tafel eiseres; geen inbreuk en geen slaafse nabootsing.
  2. Verhandeling inbreukmakende producten via Marktplaats. Onvoldoende gemotiveerd betwist dat de inbreukmakende handelingen door gedaagde zelf zijn verricht.
  3. art. 12 lid 4 Aw en 2 lid 7 WNR openbaarmaking in besloten kring; geen sprake van privé kring
  4. Intellectuele eigendom. Voegingsincident. Afgewezen. I.v.m. VRO-regime en het stadium waarop de vordering is ingediend, moet in dit geval het belang van eiseres op een voortvarende procedure prevaleren. Daarnaast is er geen belang bij voeging.
  5. Intellectuele eigendom. Voegingsincident. Afgewezen. I.v.m. VRO-regime is de vordering te laat ingediend. Daarnaast geen belang bij voeging.